Om MYF_org

Senter for Mytisk Forskning (MYF_ORG) jobber for å lokalisere, nøytralisere og arkivere eterisk momentum frå sagn og myter, vi vil synliggjøre det paranormale i din hverdag. Gjennom tidene har mennesker opplevd mytiske og underfundige hendelser, men bare MYF_org våger å forske i disse underverkene. Alle eventyr, sagn og vandrehistorier har noe sant i seg. 

MYF jobber med å finne sammenhengen mellom virkeligheten og myter. Vi har konkrete funn knyttet til det parapsykologiske spekteret, nærmere bestemt traumatisk oppvekst og dødsårsak. Det paranormale spekteret og det vi kjenner som vår eksistens kan sameksistere i harmoni, men til tider kan det paranormale spekteret slå sprekker og ta seg over i vår eksistens. Det trenger ikke være ondsinnede handlinger fra den avdødes side – men ofte er det for avskrekkende for vanlige levande. Vi trenger sivil bistand, MYF kommer bare så langt med målingsapparatene.

Stortinget i Norge ble på 50-tallet engasjert av NATO til å starte en norsk avdeling for mytisk forskning, etter at USA fikk gode forskningsresultater i sitt Area 51. Det er ikke mange som vet at det norske politivesen har anvendt paranormale forskere og oppdagere lenge før MYF organiserte seg. I 1893 forsvann det unormalt mange menn i fjellet, og politiet sto uten spor. Ved hjelp av ei synsk kvinne fekk politiet innsyn i hvordan de skulle finne fram til karane. Det var en suksess,alle de savna mennene ble funnet – i god behald! Dei hadde blitt bergtatt av nokre oppmerksomhetssyke huldre og hadde det “råte” fint der inne. Etter denne etterforskningen ble det vi kjenner som MYF den dag i dag oppretta. 

Den paranormale etterretningstjenesten i MYF, har blitt kontaktet av NVE, Sel kommune og jobber nå sammen med Innlandet fylkeskommune, Innovasjon Norge og Styrk Sel for å redde kommunen fra kulturell utsletting. 

En rekke hendelser har plaget Gudbrandsdals befolkning over tid, som bidrar i utflyttingen. Hvis ingen stopper emigrasjonen fra Sel kommune viser målinger at kommunen kommer til å være folketom innen 15 år. Lalm er allerede så godt som avbefolket og skolen legges nå ned, etter høy paranormal virksomhet og forsøk på utdriving over år. MYF har gjort research på Otta, her har vi har møtt en mektigere energi enn vi noen gang har måttet bekjempe, i løpet av sin flere hundre år lange karriere innen mytisk forskning.